Projektna pisarna
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, administrativno finančni partner, prijavitelj

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je prva pravno samostojna regijska zbornica v Sloveniji. Njeno ustanovitev je aprila 2007 potrdilo 63 gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine. Ustanovljena je bila z namenom povezovanja gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine, s poudarkom na regionalnem delovanju in podpori regijskemu gospodarstvu. 


V partnerstvu KoCKE sodeluje več podjetij iz regije, ki jo pokriva GZDBK. Regija je ena izmed najmočnejših slovenskih kemijskih regij (C20-C22 po SKD). Zato je vključitev regijske zbornice za partnerstvo izredno pomembno, saj povezuje tako regijska kot vseslovenska podjetja. 


Članice zbornice zaposujejo več kot 72 % vseh zaposlenih v regijskem gospodarstvu, ustvarijo več kot 80 % vseh prihodkov, več kot 83 % dodane vrednosti in več kot 85 % čistega dobička. Regija je izrazito izvozno usmerjena in po kazalnikih na zaposlenega sodi v sam vrh med slovenskimi regijami.

 

Več informacij na www.gzdbk.si


Glavna področja dela GZDBK so: izboljšanje prometne in elektroenergetske infrastrukture, razvoj regijskega visokega šolstva, zastopanje interesov članstva, izobraževanje in razvoj kompetenc zaposlenih v gospodarskih družbah in pri podjetnikih, svetovanja, povezovanje v okviru šestih sekcij, obveščanje o razpisih in mednarodnem sodelovanju, soorganizacija in izvedba kariernih sejmov, vodenje in sodelovanje v projektih, aktivno sodelovanje pri izvajanju Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne perspektive 2014 – 2020.​

Združenje kemijske industrije (ZKI), kadrovski partner

 

Združenje kemijske industrije (ZKI) je edino tovrstno združenje v Sloveniji, članstvo je prostovoljno. Deluje kot avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in povezuje proizvajalce kemikalij in kemičnih izdelkov SKD C20), proizvajalce farmacevtskih surovin in preparatov (SKD C21), proizvajalce izdelkov iz gume ter proizvajalce izdelkov iz plastičnih mas (SKD C22). ZKI združuje podjetja, ki predstavljajo več kot 70% zaposlenih iz kemijske industrije. Zastopa interese članov do pristojnih organov in drugih deležnikov ter kot socialni partner sklepa tudi kolektivno pogodbo dejavnosti. V podporo podjetjem pri različnih vsebinah in vprašanjih organizira številna usposabljanja, delavnice, seminarje, konference, srečanja in druge dogodke, pri tem pa si v veliki meri pomaga z različnimi projekti, ki so sofinancirani iz evropskih, slovenskih in drugih virov. Trenutno v okviru ZKI deluje 10 delovnih skupin ali sekcij, ki obravnavajo specifična strokovna ali druga vprašanja:

  1. s področja kadrov in zaposlovanja:

  • Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji, ki povezuje kadrovske strokovnjake iz članskih podjetij,

  • Pogajalska skupina za kolektivno pogodbo dejavnosti, to je kemijske, farmacevtske, plastičarske in gumarske industrije in Plačna mreža ZKI, v katero so povezani kadrovsko-finančni strokovnjaki iz podjetij;

  1. na raznih segmentih kemijske industrije: Sekcija za plastiko in gumo, Sekcija proizvajalcev kozmetike ter pralnih in čistilnih sredstev, Delovna skupina za lepila, Delovna skupina za premaze;

  2. na zahtevnih zakonodajnih, vsebinskih ali organizacijskih področjih: Sekcija za REACH in CLP/GHS, Sekcija za biocide, Skupina za Program odgovornega ravnanja (POR) in trajnostni razvoj, Delovna skupina za pripravo in izvajanje projektov.​

Partnerska podjetja 
Albaugh TKI d.o.o.


V februarju 2015 je družba Albaugh Europe Sarl kupila Pinus TKI dd v Račah Sloveniji. Pinus je bil ustanovljen leta 1888 in že več kot 50 let proizvaja kakovostne izdelke za zaščito rastlin. Za Albaugh je Pinus ponudil zmogljivosti za proizvodnjo kakovostnih izdelkov za varstvo pridelkov v Evropi s tehnično usposobljeno delovno silo.


Albaugh ima v Račah različne proizvodne zmogljivosti, ki nam omogočajo zagotavljanje najvišje kakovosti izdelkov z najboljšimi storitvami za stranke. 


AquafilSLO d.o.o.


AguafilSLO  je kemijsko in tekstilno podjetje, proizvajalec poliamidnega granulata in poliamidnih vlaken za uporabo v tekstilni industriji (najlon) in industriji talnih oblog. Podjetje je del globalne mreže Aquafil, ki je z proizvodnimi obrati prisotno v Italiji, Sloveniji, Hrvaški, Nemčiji, Veliki Britaniji, Kitajski in Tajski.


ATOTECH SLOVENIJA d.d.  


Atotech Slovenija, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d. je hčerinska družba Atotech B.V. enega izmed vodilnih proizvajalcev  preparatov za splošno galvanotehniko (GMF) in preparatov za obdelavo tiskanih vezij (ELWAF). Proizvodi divizije preparatov za splošno galvanotehniko (GMF) pokrivajo širok spekter dekorativne kot funkcionalne obdelave različnih materialov (jeklo, aluminij, plastika), proizvodi divizije preparatov za obdelavo tiskanih vezij pa se uporabljajo v proizvodnji PCB plošč (Printed Circuit Board). Izdelki obeh divizij, se sovpadajo s trajnostnim razvojem družbe Atotech Slovenija d.d., ki združuje varstvo okolja in družbeno odgovornost z gospodarskim  uspehom. Ključni trg izdelkov Atotech Slovenija d.d. predstavljajo kupci avtomobilske, kovinsko predelovalne industrije, industrije bele tehnike in  pohištva ter industrije tiskanih vezij.


CABLEX PLASTIK d.o.o.


Skupina Cablex je sistemski razvijalec in dobavitelj kabelskih snopov, plastičnih in silikonskih delov ter različnih mehanskih sklopov. S preko 2000 zaposlenimi, osmimi proizvodnimi enotami v različnih predelih Evrope ter novo proizvodno lokacijo na Kitajskem, smo kos globalnim tržnim izzivom. Naši glavni odjemalci so iz področja bele tehnike, avtomobilske industrije in ostale industrije, za katere Cablex Group razvija in izdeluje tehnično najnaprednejše izdelke. Podjetje Cablex Plastik, je del te skupine in je specializirano podjetje s področja izdelave plastičnih komponent in mehanskih sklopov. Ukvarjajo se z brizganjem, montažo elektronskih sklopov in vzdrževanjem orodij.


Glavni produkti, ki jih izdelujejo so elektronski sklopi in izdelki iz plastičnih mas, njihovi najpomembnejši kupci se nahajajo po celem svetu, največ v Nemčiji.


Chemcolor Sevnica, d. o. o.


Glavna dejavnost podjetja je izdelava ter prodaja barv ter kemikalij. Trg podjetja ni ozko fokusiran, saj prodaja svoje produkte tako na domačem trgu kot tudi v sosednjih deželah. Poleg tega pa s specialnimi produkti išče tržne niše na globalnih trgih, tako smo svoje izdelke uspeli plasirati praktično po celem svetu.


CINKARNA CELJE, D.D.


Cinkarna je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1873. Do leta 1968 pretežno metalurško podjetje je z razvojem postopno prešlo v prevladujočo kemijsko-predelovalno dejavnost. Težišče aktivnosti te panoge je dandanes namenjeno proizvodnji in trženju pigmenta titanovega dioksida. 


Danes sodi med največja slovenska kemično-predelovalna podjetja, kot enovita delniška družba zaposluje okrog 900 ljudi in ustvarja okrog 150 milijonov evrov skupne letne prodaje. Več kot osemdeset odstotkov svoje celotne prodaje realizira na zahtevnih globalnih trgih.


TKI Hrastnik, d. d.


V TKI Hrastnik, d.d se ukvarjamo z razvojem, proizvodnjo in predelavo baznih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij in proizvajamo široko paleto izdelkov za široko potrošnjo.
Z razvojnimi, investicijskimi in tržnimi aktivnostmi želimo zadržati vodilni položaj v bazni kemiji na slovenskem trgu in v sosednjih državah, ki nimajo svojih proizvodnih kapacitet, pri izdelkih za polico pa si bomo izborili večje tržne deleže z lastnimi blagovnimi znamkami, z izdelki za znanega kupca ter z masovnimi produkti.


Skupina Helios: Helios TBLUS, d.o.o., HELIOS Domžale, d.o.o., 


Skupina Helios ima v osmih državah kar 15 proizvodnih lokacij, naše proizvodne kapacitete so tako precejšnje. Ponujamo široko paleto proizvodov in rešitev za različne industrije, profesionalne uporabnike in končne kupce. Proizvode dobavljamo več kot 50.000 kupcem v več kot 60-ih državah po vsem svetu. Naš proizvodni program sestavljajo:  premazi za kovinsko industrijo,  premazi za lesno industrijo, praškasti premazi, cestni premazi, avtoreparaturni premazi, dekorativni premazi, smole in kemični proizvodi.


Po zaslugi znanja, številnih lokacij proizvodnje in razpršenosti naših storitev smo zelo prilagodljivi in hkrati zanesljivi pri izpolnjevanju različnih potreb in zahtev naših kupcev. Kot strokovnjaki za tržne niše pa lahko pripravimo uporabniku povsem prilagojene rešitve. Na področju cestnih premazov zavzemamo vodilni položaj v Evropi, smo največji proizvajalec premazov za elektro pločevino, eden najpomembnejših evropskih proizvajalcev premazov za železniško industrijo in vodilno podjetje v segmentu dekorativnih premazov na trgu Srednje in Vzhodne Evrope. Poleg tega smo tudi certificiran partner mednarodne avtomobilske industrije.


Helios Kemostik d.o.o., 


Podjetje Helios Kemostik je specializirano za proizvodnjo lepil, tako lepil za profesionalne uporabnike kakor tudi lepil za domače mojstre. Poleg lepil ima podjetje v programu tudi škrobni program, polirne in brusne paste ter izdelke s področja uporabne kemije. Približno 70 % proizvodnega programa predstavljajo lepila in 30 % škrobni izdelki. Skoraj 85 % vseh proizvedenih lepil je namenjeno profesionalnim uporabnikom s področja industrije in obrti , 15 % pa je namenjeno domačim mojstrom oz. široki potrošnji. Več kot 50 % svoje prodaje ustvarimo na tujih trgih in sicer prodajamo zlasti na trge EX-YU (Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija in Kosovo), Rusije, Ukrajine in Belorusije , ter trge kot so Avstrija, Poljska , Italija, Turčija in Madžarska.


Belinka Perkemija, d.o.o. 


Belinka Perkemija, d.o.o. je ena večjih proizvajalk peroksidnih spojin v Srednji Evropi. Njeni nosilni izdelki so vodikov peroksid (H2O2), natrijev perborat tetrahidrat, natrijev perborat monohidrat in peroksiocetna kislina (Persan-S). Poleg njih pri proizvodnji H2O2 kot stranski izdelek nastaja tehnični plin ogljikov dioksid (CO2). Tradicionalna tržišča Belinke Perkemije so Slovenija, države nekdanje Jugoslavije in države srednje in vzhodne Evrope.


Belinka Belles, d.o.o.


V Belinki Belles, d.o.o. se že več kot 40 let ukvarjamo z zaščito lesa, z razvojem in s proizvodnjo novih, vedno boljših sredstev, ki les zaščitijo in ga oplemenitijo. Naši strokovnjaki stalno raziskujejo in spremljajo svetovne trende na področju premazov ter pridobivajo sestavine, ki izboljšujejo kakovost Belinkinih izdelkov. Tako je v desetletjih svojega delovanja Belinka Bellels, d.o.o. postala sinonim za zaščito lesa. Z zmanjševanjem vsebnosti organskih topil in uporabo čim bolj neoporečnih biocidov odpravljamo negativne posledice tovrstnih premazov za zdravje in okolje, s čimer izražamo skrb za svoje kupce.


HGtrade, d.o.o.


HGtrade je specializirano podjetje, ki je februarja 2011 od proizvodnih podjetij Skupine Helios v celoti prevzelo trženje vseh blagovnih znamk programa dekorativnih premazov, na slovenskem trgu. Podjetje se ukvarja s trženjem barv in lakov ter spremljajočih izdelkov, ki jih pri delu potrebuje tako profesionalni uporabnik (pleskar, fasader, parketar, mizar …) kot tudi uporabnik, ki ga pogosto imenujemo »sam svoj mojster«. Opravljamo tako prodajo na debelo, kot tudi prodajo na drobno preko lastne verige 15 specializiranih prodajnih centrov Mavrica.


HENKEL MARIBOR d.o.o.


Henkel Maribor je ena izmed treh največjih proizvodnih lokacij za poslovno področje Beauty Care v svetovnem merilu. Ukvarjamo se s proizvodnjo izdelkov za nego las in barv za lase ter s proizvodnjo izdelkov za nego telesa in kože ter izdelkov za ustno higieno. Henkel Maribor ima poleg proizvodne linije tudi kompetenčne centre, ki opravljajo številne storitve za koncern Henkel.


HENKEL SLOVENIJA d.o.o.


Glavna dejavnost družbe Henkel Slovenija je trženje in prodaja Henklovih izdelkov poslovnih enot Lepila in Tehnologije, Beauty care in Pralna sredstva in čistila.


HENKEL-STORITVE d.o.o.


Glavna dejavnost družbe Henkel-Storitve je pakiranje in dodelava trgovskega blaga (Henklovih izdelkov) za razne marketinške akcije.


JUB d.o.o.


Skupina JUB je slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami, ki danes obsega trinajst odvisnih družb in posluje na več kot tridesetih trgih širom Evrope in zunaj nje. Imamo dva proizvodna obrata, v Sloveniji in Srbiji. Na tuje trge izvozimo in prodamo kar 75 odstotkov izdelkov pod lastno blagovno znamko.


Največje priznanje za minulo delo in uspešen razvoj v preteklosti je tudi dejstvo, da se je ime JUPOL celo uveljavilo kot generično ime barve za beljenje. Ker pa so kupci čedalje zahtevnejši, se jim JUB prilagaja z novimi izdelki in novimi odtenki barv. V prodajni ponudbi je tako trenutno prek 5.000 barvnih odtenkov ometov in 10.000 barvnih odtenkov notranjih in fasadnih barv.


Proizvodni program sestavlja več kot 280 različnih izdelkov, ki sodijo v spodnje prodajne skupine:

  • Notranje barve,

  • Dekorativni ometi,

  • Izravnalne mase,

  • Fasadne barve,

  • Ostalo

 

JUTEKS D.O.O.


V 80-tih letih prejšnjega stoletja smo se usmerili v izdelavo PVC talnih oblog in leta vlaganj v razvoj, kvaliteto in design nadgradili z zaščito naše blagovne znamke JUTEKS®, s katero smo pri kupcih ustvarili sinonim za kakovost in kreativnost. Zagotovili smo si mesto med največjimi proizvajalci PVC talnih oblog v Evropi in prisotnost na večini svetovnih trgov, svojo mednarodno konkurenčnost pa smo nadgradili l. 2009 z izgradnjo novih proizvodnih kapacitet – Juteks RU, v Ruski Federaciji. 


Tehnična dovršenost naših proizvodov, tehnologija, ki poleg ekonomičnosti in kakovosti zagotavlja  varstvo našega naravnega okolja, dobro razvita prodajna mreža, visoko strokovna ekipa in predani sodelavci, so bili ključni razlogi, ki so l. 2012 prepričali vlagatelje iz Belgije, da JUTEKS vključijo v skupino Beaulieu International Group.


KOVINOPLAST LAHARNAR D.O.O.


Kovinoplast Laharnar je malo družinsko podjetje. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja brizganih artiklov iz plastičnih mas (razne objemke, rozete, zidni vložki, farmacevtski izdelki, tehnični artikli,…). Na trgu smo prisotni s širokim spektrom izdelkov. Proizvajamo za področja pritrdilne tehnike, sanitarne tehnike, pribora za talno ogrevanje in pritrdilnih elementov za hidravliko ter za področje farmacevtske embalaže. V svoj proizvodni program uvrščamo tudi različne druge tehnične artikle, ki jih delamo po naročilu. Pri tem z naročnikom sodelujemo na skupnem razvoju novih izdelkov.


Melamin d.d. Kočevje


Družba Melamin d.d. Kočevje si je v zadnjem desetletju uspela ustvariti prepoznavno mesto v niši melaminske kemije. V evropskem prostoru smo poznani kot soliden in konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. V svetovnem merilu pa postajamo vse bolj razpoznavni s produkti za industrijo premazov in gumarsko industrijo. Posebej velik napredek smo v zadnjih letih dosegli na področje smol na bazi heksametilol-melamina, kjer uvajamo najsodobnejšo kontinuirno tehnologijo. 


Proizvodni program: amino smole za industrijo barv in lakov, promotorji adhezije za gumarsko industrijo, sintetične smole in klejiva za papirno industrijo, termična lepila za lesno predelovalno industrijo, sintetične smole za gradbeništvo, dekorativni melaminski filmi za lesno industrijo, impregnirani tekstilni materiali za obutveno industrijo. 


MITOL d.d., Sežana


Mitol je proizvajalec lepil in disperzij. Obsežno paleto Mitolovih izdelkov (preko 400 različnih tipov), ki so plod intenzivnega razvojnega dela in dolgoletnih izkušenj,  lahko združimo v tri segmente glede na namen uporabe: disperzije za proizvodnjo barv in lepil, lepila za industrijske namene ter lepila za široko potrošnjo. Poleg slovenskega trga, Mitol trži svoje izdelke v več kot 35 državah. Distributerje imamo v vseh evropskih državah , nekaj pa tudi na bližnjem vzhodu.


OLMA d.o.o.


Osnovna dejavnost podjetja je razvoj, proizvodnja, trženje in servisiranje vseh vrst maziv ter svetovanje uporabnikom glede njihove pravilne uporabe. Olmina prodaja maziv je usmerjena na trg JV Evrope. S kakovostnimi izdelki in strokovnimi storitvami zagotavljajo celovito oskrbo uporabnikov maziv ter ustvarjajo zadovoljstvo svojih partnerjev pri skupnem razvoju. Pomembni trgi na katerih nastopa Olma d.o.o s svojimi proizvodi je domači trg (realizira 60 % prodaje)  in  trgi držav JV Evrope, kjer realizira 40 % prodaje.


Plastik SI, d.o.o.


Plastik SI d.o.o. je vodilni izdelovalec plastične embalaže za industrijske izdelke v Sloveniji. Naša blagovna znamka temelji na več kot 50-letni tradiciji, ki jo nadgrajujemo z novimi tehnologijami in metodami dela. Glavni produkti: brizgana embalaža in brizgani tehnični izdelki,     pihana embalaža in pihani tehnični izdelki, proizvodnja kozmetike, polnjenje olj, polnjenje aerosolov in pedelinov.


Polycom Škofja Loka d.o.o.


Podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o. je uspešno podjetje na področju predelave termoplastov in orodjarstva. Izdelki podjetja so namenjeni avtomobilskem tržišču, tržišču elektrotehnike in elektronike, kompresorski tehniki, tržišču malih gospodinjskih aparatov ter ročnemu orodju. 


Strateška usmeritev je internacionalizacija storitev, razvoj novih orodij ter brizganje zahtevnih tehničnih izdelkov. Z vlaganjem v znanje, razvoj, nove tehnologije, avtomatizacijo in robotizacijo si podjetje utira pot, kjer je prostor za najboljše. Tako podjetje dosega neprestano rast, ki mu omogoča napredek in varno pot v prihodnost.


SEP D.O.O.


Sep d.o.o. je proizvodno podjetje za izdelavo komponent iz plastičnih mas s tehnologijo brizganja in pihanja. Naši izdelki se pojavljajo v avtomobilski industriji (pralna tehnika, zračniki za prezračevanje in klimatizacijo), industriji bele tehnike (posode, vezne cevi) in široki potrošnji. Ponujamo celovito obvladovanje pralne tehnike v avtomobilski industriji od ideje do končnega izdelka. Z umirjeno rastjo tehnične veje proizvodnje, povečanjem lastne udeležbe na novih projektih in povečanjem deleža proizvodnje za druge kupce, lažje dosegamo poslovne cilje.


V 20-ih letih poslovanja smo se iz podjetja s tremi zaposlenimi in enim izdelkom razvili v skupino 3 podjetij, ki deluje na treh lokacijah, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Rusiji. Naši izdelki so prisotni v različnih avtomobilskih znamkah (Renault, VW, BMW, MINI, Ford, Volvo, Nissan, Jaguar, Peugeot, Citroen, Fiat, Land Rover, LADA, Kia, Toyota) in v blagovni znamki bele tehnike Gorenje, ter medicinski pripomočki Invacare.


SMITHERS-OASIS ADRIA, d.o.o.


Smo podjetje, ki proizvaja in prodaja različne pripomočke za cvetličarstvo. Danes je skupina Smithers-Oasis vodilno podjetje na svetu v proizvodnji in prodaji cvetličarske gobe, gobe za podtaknjence ter hrane za cvetje. Blagovna znamka OASIS® je danes najbolj prepoznavna znamka v cvetličarski industriji na svetu. Smo sestavni del mreže podjetij po svetu, ki nam omogoča, da lahko ponujamo izdelke in storitve primerne za vsak trg, ne glede na različne kulture in navade. 


Naši partnerji, grosisti in distributerji, skrbijo za to, da cvetličarji in vrtnarji lahko uporabljajo OASIS® izdelke pri vsakodnevnih izzivih in oblikujejo svoje kreacije ter uspešno opravljajo svoje delo. Največ svoje proizvodnje izvozimo v Nemčijo. Ostali trgi so še: Slovenija in države bivše Jugoslavije, Velika Britanija, Španija, Madžarska,  Bolgarija, Albanija.


Status d.o.o. Metlika


Naša dejavnost je proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas. Razvijamo in proizvajamo male gospodinjske aparate ter pripomočke za lažjo pripravo hrane. Ključna linija je shranjevanje hrane v vakuumu, za daljšo obstojnost in svežino. Prodajamo na preko 30 tržiščih po vsem svetu, največji trgi so Francija, Kitajska in Slovenija ter Hrvaška.


TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad


Naša temeljna dejavnost je proizvodnja tiskane in netiskane, fleksibilne, predvsem PE embalaže. Osrednjo pozornost namenjamo odjemalcu. Kar najbolje skušamo razumeti njegove potrebe in želje in jih v poslovnem procesu pretvoriti v izdelke vrhunske kakovosti, ki jih kupcu nudimo po konkurenčnih cenah in dogovorjenih rokih. Z  8-barvnim FLEXO tiskom ter lastno proizvodnjo klišejev zagotavljamo visokokakovosten tisk po željah kupca. 


Pomembni trgi: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Nizozemska, Španija, Srbija, Bosna in Hercegovina

 

REGRANULAT D.O.O.


Dejavnost podjetja je brizganje plastike. Podjetje izdeluje končne izdelke  iz polimernih granulatov – polizdelkov kemijske sinteze, ki jih kupujemo.


TOMPLAST D.O.O.


Tomplast d.o.o. je proizvodno podjetje za izdelavo komponent iz termoplastov s tehnologijo brizganja. Podjetje ima preko 35-letno tradicijo delovanja v avtomobilski in počitniški industriji ter industriji električnih orodij in industrijski opremi. Glavne dejavnosti podjetja so predelava termoplastov s tehnologijo brizganja, tudi brizganja s plinom, ročna in strojna montaža, dodelava s pomožnimi tehnologijami (ultrazvočno varjenje, tampo tiskanje, nanašanje tesnilnih mas itd.) ter priprava celovitega projekta na osnovi modela kupca do končnega izdelka.


UNITPLAST D.O.O.


Unitplast d.o.o. je proizvodno podjetje, ki se ukvarja s predelavo termoplastov s tehnologijo brizganje plastike. Večina naših izdelkov se izdeluje za avtomobilski trg. 

PROJEKTNA PISARNA:
GZDBK – PRIJAVITELJ in ADMINISTRATIVNO FINANČNI PARTNER

 

 

GZS – ZKI – KADROVSKO STROKOVNI PARTNER

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 22 184, email: gzdbk@gzdbk.si, www.gzdbk.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.