Usposabljanja za dvig splošnih in delovno specifičnih kompetenc

USPOSABLJANJA


Na temelju analize vrzeli v kompetencah, pomembnosti kompetenc v prihodnosti in izraženih interesov partnerskih podjetij smo pripravili obširen nabor notranjih in zunanjih usposabljanj zaposlenih za dvig splošnih in delovno specifičnih ključnih kompetenc, ki smo jih nadgrajevali in dopolnjevali tekom razvoja projekta. 


Usposabljanja smo razdelili na notranja in zunanja. 


Zunanja usposabljanja  smo glede na splošne in delovno specifične kompetence razvrstili v naslednjih 17 področij:
•    Digitalizacija
•    Napredne tehnologije
•    Krožno gospodarstvo in biogospodarstvo
•    Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
•    Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov
•    Analitika, metodologija in laboratorijski standardi
•    Kakovost
•    Varnost, zdravje in okolje (odgovorno ravnanje)
•    Kemijska varnost
•    Šola vodenja iz mehkih veščin
•    Komunikacija in delo z ljudmi
•    Prenos kompetenc/znanja – mentorstvo
•    Prodaja in projektno delo
•    Obvladovanje sprememb, izboljšave in razvoj ter inovativnost/ustvarjalnost
•    Ostale mehke veščine in poslovna usposabljanja
•    Tuji jeziki
•    IKT za večjo digitalno pismenost    ​

Cilji in področja kadrovskega razvoja

CILJI IN PODROČJA KADROVSKEGA RAZVOJA GLEDE NA SVETOVNE GOSPODARSKE TRENDE, STRATEGIJO PAMETNE SPECIALIZACIJE IN IZRAŽENE PRIMANJKLJAJE

Na področju kadrovskega razvoja smo posebno pozornost namenili POZNAVANJU MATERIALOV, SUROVIN in TEHNOLOGIJ ter KEMIJSKI VARNOSTI (tako varnosti pri proizvodnji in delu s kemikalijami, kot tudi zagotavljanje varnosti za uporabnike) in ODGOVORNEMU RAVNANJU. Izraženi primanjkljaji kažejo, da je potrebno tem področjem posvetiti posebno pozornost pri skoraj vseh profilih. Enako velja za področje KAKOVOSTI, ki smo ji pri načrtu usposabljanj posvetili posebno pozornost.


Kemijska industrija je močno inovativna in tehnološko napredna in ima izjemen potencial za rast in razvoj. Zaposlene v partnerskih podjetjih bomo zato usposabljali na področju INOVATIVNOSTI/USTVARJALNOSTI ter USMERJENOSTI V IZBOLJŠAVE.


V delu industrije, ki se veže na plastiko, imajo polimerni materiali izjemen razvojni potencial, prav tako so pomembni polimerni izdelki za trajnostni razvoj (lahki, napredni materiali, multikompoziti) ter pri uvedbi krožnega in biogospodarstva. Temu področju smo namenili usposabljanja s področja POLIMEROV ter STROJEV, ki se uporabljajo na področju PLASTIKE.


Delovanje kemijske industrije temelji na znanju, visokih kvalifikacijah in usposobljenosti kadrov, v katere je treba veliko vlagati. Tudi ugotovljeni primanjkljaji in potrebe po usposabljanjih kompetenčnih profilov potrjujejo, da so mehke veščine za uspešno delo in razvoj potencialov v podjetjih zelo pomembne.

 

Usposabljanja s področja KOMUNIKACIJE, VODENJA in MOTIVIRANJA, ORGANIZACIJE DELA, TIMSKEGA in PROJEKTNEGA DELA pa tudi MENTORSTVA –  PRENOSA ZNANJ so odgovor na izražene primanjkljaje in tudi svetovne trende. Za dvig konkurenčnosti je nujna usposobljenI in visoko zavzeti zaposleni.

KOMPETENCE PRIHODNOSTI

Izzivi človeštva in svetovnega gospodarstva od ljudi, od zaposlenih zahtevajo nove, povsem drugačne kompetence. V nadaljevanju navajamo zbirni in podroben pogled kompetenc prihodnosti, kot so jih nanizala predstavniki vseh kompetenčnih profilov v  partnerskih podjetij, strokovnjaki in kadroviki. 

PROJEKTNA PISARNA:
GZDBK – PRIJAVITELJ in ADMINISTRATIVNO FINANČNI PARTNER

 

 

GZS – ZKI – KADROVSKO STROKOVNI PARTNER

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 22 184, email: gzdbk@gzdbk.si, www.gzdbk.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.