Projekt KOCKE S4 - pametna specializacija

vključenih partnerskih podjetij

 

31

v partnerstvu izvedenih

vključitev

3889

v partnerstvu izvedenih

vključitev

542

v partnerstvu izvedenih

usposabljanj

Oseb

1493

608

Žensk

izdelan model kompetenc za   7  profilov

proizvodni delavec, upravljalec/vodja kemijskega procesa/linije, tehnolog, razvojnik, komercialist/produktni svetovalec in dodatno kemijski analitik ter vodilni/vodstveni delavec.

Izdelan
model kompetenc

Kaj je model kompetenc?

 

Model kompetenc je temeljni dokument za povečanje ključnih kompetenc izbranih panožnih profilov zaposlenih, da bodo povečali svojo zaposljivost ter hkrati prispevali k rasti, dvigu kakovosti in konkurenčnosti  svojega podjetja, kemijske industrije in tudi slovenskega gospodarstva.

Ustanovitev mreže kadrovikov - KoCKE
Priprava metodologije in predloga ukrepov
Izdelava načrta promocije poklicev

Rezultati

projekta 

KoCKE

Projekt KOMPETENČNI CENTER
ZA KADRE KEMIJSKE INDUSTRIJE - PAMETNA SPECIALIZACIJA

 

v okviru operacije: »Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018« je vzpostavljen in deluje od marca 2017.

 

V okviru kompetenčnega centra smo že poročali o že o 3889 vključitvah od tega 493 notranjih usposabljanjih. Poročanih je bilo že 542 usposabljanj od tega 28 notranjih usposabljanj, ki omogočajo pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.

 

Kvantificirani cilji (kazalniki), ki se spremljajo na ravni projekta so:

  • število vključenih v programe usposabljanja: 1493 od tega 608 žensk

  • število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC; Izdelan Model kompetenc z načrtom usposabljanj je bil poslan na JŠRIP 31. 5. 2017. Model kompetenc z načrtom usposabljanj je bil potrjen s strani JŠRIP 6. 7. 2017 in naslednji dan so ga prejeli vsi partnerji projekta.

  • število oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije V letu 2017 je kadrovski partner - ZKI s pomočjo CPI zaključil prenovo štirih standardov za področje kemije: Kemijski analitik/kemijska analitičarka, Kemijski procesničar/kemijska procesničarka, Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov, Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu.

PROJEKTNA PISARNA:
GZDBK – PRIJAVITELJ in ADMINISTRATIVNO FINANČNI PARTNER

 

 

GZS – ZKI – KADROVSKO STROKOVNI PARTNER

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 22 184, email: gzdbk@gzdbk.si, www.gzdbk.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.